Gå vidare till

SimBaby

SimBaby är en avancerad patientsimulator, idealisk för övning av samtliga aspekter av spädbarnsvård. Med realistisk anatomi och klinisk funktion passar SimBaby för alla typer av övningar – från rutinvård till akuta nödsituationer. 

Behandling av spädbarn med komplikationer kräver ett arbetslag som har fått realistisk träning i att reagera, diagnostisera och behandla kritiskt sjuka spädbarn i en akutsituation. SimBaby™ är en helkroppssimulator med realistisk anatomi och verklighetstrogna kliniska funktioner som hjälper kursdeltagare att öva och finslipa sina praktiska färdigheter, i syfte att säkerställa bästa möjliga resultat för de allra yngsta patienterna.

Effektiv vård och bedömning

Bedömning och vård av barn kan innebära många utmaningar för vårdpersonal. Under det första levnadsåret sker dramatiska förändringar i spädbarnets fysiologiska utveckling. Simuleringsövningar kan hjälpa studenter och kursdeltagare att hela tiden förbättra såväl grundläggande som avancerade kliniska färdigheter i att säkerställa hälsa och välbefinnande för våra minsta patienter.

Realistisk träning

SimBaby kan hjälpa utbildningsansvariga att skapa en optimal utbildningsmiljö som säkerställer bästa möjliga patientresultat i slutänden. Genom att öva i multidisciplinära team kan simuleringsscenarion spegla verkliga situationer och ge deltagarna en chans att uppleva behandlingssituationer där livet står på spel innan de faktiskt behöver använda sina färdigheter i ett kritiskt läge.

Utveckla kompetensen

Behandlingsresultaten vilar på vårdpersonalens kompetens. Genom att utföra realistiska moment som defibrillering, sätta toraxdrän och säkra luftvägar får kursdeltagarna öva grundläggande färdigheter i en riskfri miljö, vilket gör dem bättre förberedda för riktiga nödsituationer.

Styrning via LLEAP

LLEAP-driftsmjukvaran gör det lätt och effektivt att simuleringsträna, både på språng i manuellt läge och att köra förprogrammerade scenarier i automatläge.

Eftersom du kan använda samma patientfallsscenarier på alla Laerdals patientsimulatorer med LLEAP, tar de mindre tid att förbereda och ger dig mer tid att undervisa.

SimBaby är en avancerad patientsimulator, idealisk för övning av samtliga aspekter av spädbarnsvård. Med realistisk anatomi och klinisk funktion passar SimBaby för alla typer av övningar – från rutinvård till akuta nödsituationer. 

Specifikation

Normal och svårintuberad luftväg

 • Öppna luftväg med huvudlutning, haklyft och käklyft

 • Orofaryngeala och nasofaryngeala luftvägar

 • Ventilering med andningsballong

 • Orotrakeal och nasotrakeal intubering

 • Sellicks manöver (krikoidtryck)

 • Införande av larynxmask (LMA)

 • Införande av endotrakealtub

 • Fiberoptisk intubering

 • Införande av gastrisk sond

 • Variabel lungtänjbarhet

 • Variabelt luftvägsmotstånd

 • Tungödem

 • Laryngospasm

 • Faryngeal svullnad

 • Minskad lungtänjbarhet

 • Intubering av höger huvudbronk

 • Buksvullnad

Lungsystem

 • Spontanandning med varierande rytm, djup och regelbundenhet

 • Dubbel- och ensidig höjning och sänkning av bröstkorgen

 • CO2-utandning

 • Normala och onormala andningsljud – bilaterala

 • Lungljud: normal, grovt rassel, tunt rassel, stridor, väsande och ronki

 • Syrgasmättnad

 • Seesaw-andning

 • Indragningar

 • Pneumotorax

 • Ensidig bröstkorgsrörelse

 • Ensidiga andningsljud

 • Ensidig pleuratappning, medelklavikulärlinjen

 • Ensidigt införande av toraxdrän

Hjärt-kärlsystem

 • Omfattande EKG-bibliotek med rytmer på 20–360 slag/min

 • HLR-kompressioner skapar palperbara pulser, blodtryckskurvor och EKG-artefakter

 • Hjärtljud: normalt, systoliskt blåsljud, holosystoliskt blåsljud, diastoliskt blåsljud, kontinuerligt blåsljud och galopp

 • Manuell blodtrycksmätning (BT) med auskultation av Korotkoffljud

 • Pulser: ensidig radialis- och brakialispuls samt bilaterala femoralispulser synkroniserade med EKG

 • Pulsstyrkan varierar med blodtrycket

 • EKG-övervakning av hjärtrytm via monitor med 3-avledning

 • Dynamiskt 12-avlednings-EKG

 • Defibrillering, extern stimulering och elkonvertering

Kärl

 • Ventillgång i armveck, handrygg och vena saphena

 • IO/IV-tillgång i båda benen

 • IV-bolus och -infusion

 • Simulerad blodaspiration vid kanylering av ven

Övriga funktioner

 • Utbytbara ögon med normala, sammandragna och vidgade pupiller

 • Fontanellen kan göras normal eller utbuktande

 • Bålrörelse

 • Röstljud: gråt, tillfredsställd, hostning och hicka

Simulerad patientmonitor

 • Patientmonitor med flera inställningar

 • Simulera flera parametrar, t.ex. EKG, SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, NIBP, TOF m.fl.

 • Multimediakapacitet: radiologifiler, mediafiler, labbresultat

 • Styr via pekskärm

 • Multinivålarm

Programvara

 • Enkel att använda

 • Manuell kontroll över alla parametrar

 • Scenarier, inklusive Trends och Handlers, kan förprogrammeras av användaren eller hämtas via SimStore

 • Webbkamerainspelning

 • Granska händelseloggen parallellt med synkroniserad inspelning av patientmonitorn och videoupptagning i rummet

You must be logged in to submit the form.